Què és Salvatge?

Orígens:

Per engegar el projecte, Trenca va comprar una finca agrícola de gairebé 5 ha al municipi de Bovera.

També van signar acords de custòdia del territori amb propietaris de finques abandonades del voltant.

Els fonaments del projecte són portar a terme una activitat agrícola que sigui:

 • Econòmicament rendible
 • Comercialment responsable mitjançant la venda de proximitat directa
 • Ambientalment sostenible
 • Promoure el patrimoni cultural i paisatgístic del territori

Un treball transversal

Implicar en la conservació i gestió d’aquest espai a tots els agents presents: agricultors, ramaders, cooperatives, les institucions locals, comarcals, provincials i autonòmiques.

Actuacions

Patrimoni agrari:
 • Recuperació d’oliverars centenaris que ara tornen a produir mitjançant agricultura ecològica.
 • Engegada i potenciació de projectes de producció ecològica.
Educació Ambiental, sensibilització i formació:
 • Foment de la cultura de l’aprofitament de l’aigua de pluja.
 • Foment de la cultura del comerç respectuós, sostenible i de proximitat.
Patrimoni natural i paisatgístic:
 • Projecte de reforçament de reintroducció de la Tortuga Mediterrània a Catalunya.
 • Col·locació de caixes-niu i menjadores per a ocells.
 • Recuperació d’antics abeuradors i creació de petites basses per garantir punts d’aigua.
 • Rehabilitació d’edificacions rurals com a refugi per a les poblacions de ratpenats cavernícoles.
Patrimoni cultural:
 • Projecte Leader de recuperació patrimonial: Paisatges de l’Oli.

La venda de proximitat està regulada i permet identificar als productors catalans que venen els seus productes directament al públic, segons el Decret 24/2013. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

Certificación Ecológica (CCPAE) - Venta de proximidad