Llibres i Contes

Educació ambiental

Divulgació ambiental

Associació Trenca

Des de l’Associació Trenca hem publicat diversos llibres sobre fauna i hàbitats que tenen com a objectiu l’educació i sensibilització ambiental. La divulgació és necessària per aconseguir la conscienciació del major nombre possible de persones.

Les nostres publicacions van dirigides tant per a nens/nenes com per a adolescents i adults.

Acostar la vida dels animals mitjançant un conte, no mitjançant una publicació de caire científic, permet que el destinatari conegui d’una forma amena, escoltant una història o engrescant-se amb la seva lectura, els esforços que es fan per a la conservació de la fauna.

Per altra banda, la implicació emocional amb una història que es llegeix o s’escolta pot aconseguir més sensibilització que no pas l’explicació o la lectura d’un quadern de ciències, sempre més fred i objectiu.

Alguns dels contes publicats són històries d’animals basades en casos reals que han ingressat al Centre de Fauna de Vallcalent o en projectes que es porten a terme també des del centre amb espècies amenaçades.

Per raons molt diverses, hem publicat contes sobre fauna en català, castellà, èuscar, gallec, aranès (occità) i aragonès. Algunes de les versions són avui en dia exhaurits, però encara pots aconseguir alguns títols si vols fer un bonic regal.

Des de l’Associació Trenca hem publicat diversos llibres sobre fauna i hàbitats que tenen com a objectiu l’educació i sensibilització ambiental. La divulgació és necessària per aconseguir la conscienciació del major nombre possible de persones.

Les nostres publicacions van dirigides tant per a nens/nenes com per a adolescents i adults.

Acostar la vida dels animals mitjançant un conte, no mitjançant una publicació de caire científic, permet que el destinatari conegui d’una forma amena, escoltant una història o engrescant-se amb la seva lectura, els esforços que es fan per a la conservació de la fauna.

Per altra banda, la implicació emocional amb una història que es llegeix o s’escolta pot aconseguir més sensibilització que no pas l’explicació o la lectura d’un quadern de ciències, sempre més fred i objectiu.

Alguns dels contes publicats són històries d’animals basades en casos reals que han ingressat al Centre de Fauna de Vallcalent o en projectes que es porten a terme també des del centre amb espècies amenaçades.

Per raons molt diverses, hem publicat contes sobre fauna en català, castellà, èuscar, gallec, aranès (occità) i aragonès. Algunes de les versions són avui en dia exhaurits, però encara pots aconseguir alguns títols si vols fer un bonic regal.