Pardaleres de ceràmica

Conservació de la biodiversitat

Fetes a mà de manera artesanal

Aquest model està dissenyat expressament per oferir un lloc adequat per a la nidificació dels pardals (Passer domesticus) i (Passer montanus). Ha estat desenvolupada amb l’assessorament d’ornitòlegs i conservacionistes experts.

Les pardeleres estan fetes a mà de manera artesanal amb materials 100% naturals i fabricades amb ceràmica (argila cuita). Tenen orificis de ventilació en la base que permeten la ventilació i facilita la sortida de l’aigua en el cas que hi pugui entrar.

Fetes a mà de manera artesanal

Aquest model està dissenyat expressament per oferir un lloc adequat per a la nidificació dels pardals (Passer domesticus) i (Passer montanus). Ha estat desenvolupada amb l’assessorament d’ornitòlegs i conservacionistes experts.

Les pardeleres estan fetes a mà de manera artesanal amb materials 100% naturals i fabricades amb ceràmica (argila cuita). Tenen orificis de ventilació en la base que permeten la ventilació i facilita la sortida de l’aigua en el cas que hi pugui entrar.